Hospodaření s vodou dnes není ani zdaleka díky nákladům s ním spojených záležitostí, kterou by se snad dalo jakkoliv přehlížet či podceňovat. Pokud máte zahradu a od jara do podzimu v ní pěstujete třeba ovoce a zeleninu jistě velmi dobře víte, jak je voda důležitá. Abyste nemuseli veškerou vodu brát z vodovodu potom nevěřícně kroutit hlavou nad fakturou, je vhodné promyslet třeba i to, jak zajistit, aby se dala využívat i voda, která naprší. Je nutné vyřešit, jakým způsobem a kam ji efektivně odchytnout.

Vysoce vhodným postupem jsou zcela jistě jímky na dešťovou vodu. Při jejich výběru a následném umístění je dobré zvážit a promyslet celou řadu bodů. Pojďme se podívat, na co byste při této realizaci neměli zapomenout!

jimka-na-destovou-vodu

Podzemní plastová jímka Kellner

Kam nádrž pro akumulaci dešťové vody umístit? Do terénu nebo snad pod zem? Druhé řešení je daleko vhodnější a to zejména z toho důvodu, že šetří místo a nakonec i designovou stránku venkovních prostorů – obrovská nádrž uprostřed zahrady jistě není ničím, po čem byste toužili.

Ideální je plastová podzemní jímka Kellner. Toto řešení se vyznačuje samonosnou konstrukcí. Díky svým parametrům lze počítat s vysokou kvalitou, dlouhou životností, nízkou hmotností a snadným osazením.

Postup je jednoduchý. Nejprve musíte určit vhodné místo. Doporučením je prostor v blízkosti střešních svodů. V dalším kroku je dobré zvážit, jak by měla být nádrž objemná.

Instalace jímky následně proběhne do vykopané jámy, která by měla být jak na dnu, tak i bočních stěnách vybetonovaná. Bezprostřední okolí jímky se potom zasype pískem a jemnou zeminou.

Příslušenství k jímkám na dešťovou vodu

Jímky na dešťovou vodu budou plnit svůj základní účel, kterým je akumulace vody, kterou získáte z atmosférických srážek. Je však nutné také zajistit čerpání a dopravu vody na místo určení. K tomuto účelu poslouží speciální čerpadla.

Mezi další příslušenství jímek patří rovněž potrubí a podceňovat by se neměl ani filtr na čištění – je třeba si uvědomit, že voda především ve větších jímkách může být i v řádu několika měsíců a během této doby by se mohla značně znečistit. Filtr v jímkách pro dešťovou vodu je nutné čas od času vyčistit. Vzhledem k dlouhému, i několikaletému intervalu se však nejedná o žádnou častou práci.

Bez nadsázky se tak dá tvrdit, že jímky na dešťovou vodu jsou takřka bezúdržbovým řešením, se kterým výrazně ušetříte za spotřebu této životodárné kapaliny, které není nikdy nazbyt!