V každé domácnosti se setkáváme s určitým množstvím a druhem odpadů. Podle studií odpadů dokonce neustále přibývá. V praxi to znamená, že je mnohem více, než dříve, ohrožena příroda a vůbec životní prostředí jako takové. Je to zajisté vážný problém, kterému je zapotřebí se co nejdříve věnovat. Týká se v podstatě každého z nás. Možná se ptáte, jak proti tomu bojovat? Odpověď je poměrně jednoduchá, každý by měl začít u sebe. Vždyť právě dílčí kousky vytvoří celek, takto to platí i v oblasti odpadu, konkrétně v problematice odpadních vod!

Čistička odpadních vod je k dispozici v mnohých variacích /

Čistička odpadních vod je k dispozici v mnohých variacích /

Odpadní vody musí řešit každý majitel rodinného domu, bytového domu, ale i chaty či chalupy. Existuje několik způsobů, jak a především kam je odvádět. Je-li vaše bydliště napojeno na kanalizační síť, není asi žádný problém. V takových situacích je zapotřebí bytovou nemovitost napojit na kanalizační potrubí. Ne vždy je však k dispozici toto řešení.

Především ve vesnicích, ale kolikrát i v okrajových částech měst je využívána k hromadění odpadních vod klasická žumpa v podobě jakési jímky nebo septik. Označení „klasická“ je možná trochu zavádějící, každý si pod takovým výrazem může představit jiné řešení. V každém případě v dnešní době jsou hojně využívány moderní materiály. Patří mezi ně i plast. Žumpa, septik nebo jímka na hromadění odpadních vod je tak velmi často právě ze speciálního plastu. Ten s sebou přináší celou řadu výhod. V prvé řadě se jedná o jednoduchost výrobního procesu. Dále je velkým plusem malá hmotnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům, ale samozřejmě i vysoká životnost a variabilita provedení.

Žumpa, septik nebo domovní čistírna odpadních vod

Žumpa, septik a domovní čistička odpadních vod jsou tak v případech, kdy nejste z nejrůznějších důvodů napojeni na kanalizační síť, nejčastějším řešením problematiky hromadění odpadních vod. Žumpa je neprůtoková nádrž, v dnešní době často plastová, která musí být dokonale utěsněna. Je třeba ji pravidelně vyvážet. Vyplatí se opravdu v nejvýjimečnějších případech, likvidace, respektive vývoz se totiž značně prodraží.

U septiků je s oblibou a efektem využíván i biofiltr /

U septiků je s oblibou a efektem využíván i biofiltr /

Další možností je potom septik, který si lze představit jako podzemní průtočná nádrž s několika komorami, které jsou oddělené příčkami. Kal se usazuje na dně. Samotný septik však není dostatečně účinný a je proto vhodné ho doplnit a určité filtrační systémy. Jde zejména o zemní filtr, půdní filtr nebo biofiltr.

Poslední možností je potom domovní čistička odpadních vod. Zde se jedná opět o speciálně upravenou plastovou nádrž, která může být vsazena do terénu bez nutnosti zabetonování. Pomocí příček je nádrž rozdělena na tři části, v nichž probíhá samotné čištění.

Možností, jak vyřešit odpadní vody z vašich domácností se tedy nabízí celá řada. Rozhodnutí je vždy individuální záležitostí, kdy je vhodné zvážit klady a zápory jednotlivých možností s přihlédnutím především k lokalitě a místě bytové nemovitosti!