13390paint_can

Plechovky od barev do komunálního odpadu rozhodně nepatří

Třídění odpadů a všeobecně ochrana životního prostředí je čím dál více diskutovaným tématem. V této oblasti stále bohužel i přes veškeré snahy chybí dostatečná osvěta, a proto vznikají problémy a to zejména s odpady. Každá domácnost produkuje kromě komunálního odpadu, papíru, plastu či biologicky rozložitelného odpadu rovněž nebezpečné odpady. Jejich nesprávným odstraňováním je tak stále přispíváno k znečišťování a poškozování životního prostředí.

Nebuďte líní

kk

Červené sběrné nádoby jsou určeny na drobné elektro

O jaký odpad se vlastně jedná? Použité oleje ať už z kuchyně či garáže, léčiva, zářivky, výbojky, baterie, elektrospotřebiče, plechovky od barev či různé zbytky ředidel, vazelín a barev se jednoznačně řadí k nebezpečným odpadům. Nebuďte líní a separujte tyto složky, které jsou následně likvidovány tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Staré a nepoužité léky můžete vrátit bez jakéhokoli poplatku v lékárnách. Stejně tak se můžete zbavit baterií, na které jsou v mnoha obchodech vyčleněny speciální boxy. Plechovky od barev či jejich zbytky, ředidla, oleje nebo vazelíny dejte například do krabice nebo přepravek a odvezte na sběrný dvůr nebo technické služby. Elektrospotřebiče můžete vrátit ve specializovaných prodejnách na elektro, drobnější můžete vhodit do červených sběrných nádob, nebo můžete využít bezplatný odvoz přímo z vašeho domova. Akce nese paradoxně název Buď líný a umožňuje vám objednání svozu vyřazených elektrospotřebičů bez toho, abyste museli někam jezdit.

Nemluvte pouze o ochraně životního prostředí a aktivně se zapojte. Čím víc domácností se do třídění odpadů zapojí, tím více se zlepší neutěšená situace v oblasti odpadového hospodářství.