Jste-li vlastníky rodinného domu a používáte spotřebiče, které jsou napojené na spalinové cesty, máte ze zákona povinnost provádět jejich pravidelnou údržbu. Čištění komína byste měli provést minimálně 1x do roka. Ovšem ne sami, je třeba si pozvat profesionálního kominíka.

rekreační_objekt„ Je to z jasného důvodu. Jedině odborník, který má patřičné atestace a znalosti, může provést důkladné vyčištění a zamezit tak situaci, kdy by komín nebyl v pořádku,“ říká pan Hacaperka z Kominictví Plzeň.

Co vás čeká v případě, kdy čištění neprovede odborník?

Neodborné vyčištění může mít za následek, že vás čekají sankce a pokuty, ale třeba také potíže s pojišťovnou, která nebude chtít zaplatit škody, jež vzniknou v důsledku zahoření komína a ucpání spalinových cest.

Kdy je nutná revize komína?

Kromě čištění zmíněný kominík provádí také revize komínů v Plzni. Revize je detailní kontrolou, která se provádí při uvedení spalinových cest do provozu, případně po jejich rekonstrukci. Je nutné zkontrolovat, zda je vše v pořádku a při užívání spotřebiče nemůže dojít k ucpání cest či jiným potížím.

„ I revize logicky musí provádět profesionální kominík. Na základě kontroly vám vystaví doklad, kterým se pak můžete prokázat hasičům, pojišťovně atd.“, doplňuje pan Zdeněk Hacaperka.

Najděte si kvalitního kominíka ve svém městě

Jak poznat, zda je kominík odborně vzdělaný a má potřebné certifikáty k výkonu kominické činnosti? Stačí se obrátit na Společenstvo kominíků ČR, které je v současné době největší profesní organizací, jež sdružuje kominíky a kominické firmy v České republice. Všichni členové společenstva mají patřičné vzdělání a atestace, navíc jsou pravidelně proškolováni tak, aby při své činnosti mohli uplatňovat i nové poznatky. I v oboru kominictví totiž dochází k velkým změnám. Například v důsledku toho, že se v domácnostech využívají neustále inovované spotřebiče, které si žádají jiné nároky na kvalitu a systém spalinových cest.

K revizi a čištění komínů tak rozhodně potřebujete profesionálního kominíka. Pokud spalinové cesty čistíte pravidelně, bude vás to stát maximálně několik set korun ročně.