Uctít památku zesnulého můžete různými způsoby – zasláním kondolence, účastí na pohřbu nebo projevem soustrasti. Kromě toho bývají častých symbolem smutku květiny.

Věnce nebo kytice?

Květiny je možné darovat v několika formách. Nejčastějším způsobemje darování květinového smutečního věnce, který je opatřen stuhou. Na stuhu je možné připsat osobní vzkaz a také jména darujících, aby bylo jasné, zda je věnec od rodiny nebo například od kolegů z práce.

Další možností jsou květiny, které se pokládají k rakvi zemřelého. V tomto případě se jedná o menší kytici nebo samostatný květ, který položíte k rakvi po příchodu do obřadní síně. Při pohřbívání do země se také pohřební hosté loučí se zesnulým tím, že postupně přicházejí k otevřenému hrobu, do kterého vhodí květinu.

Jak kytice, tak květinové věnce je možné připravit v různých cenových relací. Věnce jsou zpravidla cenově náročnější, proto se na ně většinou skládají různé kolektivy.

kvetiny1

Symbolika květin

Nejčastěji se jako smuteční květiny používají růže nebo karafiáty. Typickou pohřební květinou je také lilie, moderní jsou také exotické orchideje. Květiny je třeba vybírat s citem a také s ohledem na osobnost zesnulého. U smutečních kytic se navíc vždy používá sudý počet květin. Naopak pokud kupujete květinu pro jinou příležitost, vždy volte lichý počet.

kvetiny2

Květiny byly odjakživa součástí náboženských rituálů a v průběhu času se s různými barvami květin spojují různé symbolické významy. Bílé květiny symbolizují nevinnost a pokoru a jsou vhodné, ať už je nebožtíkem žena či muž. Klasické červené květy jsou nejčastěji spojovány s obdivem a láskou. Žlutá barva je symbolem přátelství a štěstí, i přesto se ale žluté květy na pohřeb hodí méně, jelikož evokují veselou náladu. Pro pohřeb ženy je možné zvolit místo červených nebo bílých květů také růžovou květinu, která je jemná a ženská. Obecně se vyhýbejte křiklavým a extravagantním kyticím, volte spíš jednoduché kytice v tlumených tónech.

Kytici na pohřeb vám na přání uvážou v každém květinářství, někdy vám kytice nebo květinové smuteční věnce zařídí také přímo v pohřební službě.