dekorační kůraDekorační kůra je přírodní produkt. Jde o nařezané a drcené kůry z jehličnatých stromů: smrk, borovice a modřín. Úkolem této kůry není pouze dekorační vlastnost, ale zamezí prorůstání plevelů, chrání rostliny před mrazem a udržuje dlouhodobě vláhu. Pokud aplikujete mulčovací kůru při výsadbě zeleně, výrazně zvýšíte uchycení rostlin. Kůra zamezuje vypařování vody z půdy a udržuje jí stále vlhkou. Pozor si však dejte na čerstvé kůry přímo z lesa, mohou obsahovat látky, které zahradní rostliny nesnášejí. Vzhled kůry rovnou z pily je neupravený a nesetříděný a na záhonech nepůsobí hezky. Díky vysokého obsahu dřeva a absence odpovídající frakce nemá vlastnosti, které se od mulčovací kůry očekávají. „Mulčování“ patří v dnešní době mezi nejrozšířenější ochranu vysázených rostlin, keřů i stromů. Mimo udržení vláhy, zabraňování prorůstání plevelu a dekorace rovněž mulčovací kůra odděluje záhony od travnatých ploch. Jedná se o ekologicky nejpřijatelnější materiál.

Jak správně mulčovat

Většinou se mulčovací vrstva nanáší ihned po výsadbě rostlin do očištěného záhonu. Je to z důvodů, aby se předešlo výskytu plevelu. Mulčovací kůru lze však bez potíží pokládat již do založených záhonů, ale je potřeba ho předem pořádně vyplet. Semena plevelů, která se uchytí na horní vrstvě mulčovací kůry, se snadno odstraňují.

Jak se o mulčovací kůru starat

V případě málo propustné zeminy, může docházet k přemočení substrátu pod mulčem, což může způsobit zahnívání kořenů. Lze tomu zabránit kontrolou před zaléváním záhonu. Občas budete muset mulčovací kůru prohrábnout a upravit. Hmyz, který je v mulčovací kůře ukryt, může lákat ptáky a ti pak kůru rozhrabují. Při první aplikaci počítejte s tím, že kůra po nějaké době sedne a budete muset postupně na záhonek kůru doplnit. Proto si nechejte něco v zásobě. Při zalévání nepoužívejte proud vody. Jednak by kůru odplavil, ale také se může smíchat se zeminou, což by mělo nepříjemné důsledky. Funkce mulče by byla přerušena a hrozilo by následné zaplevelení.

Zdroj obrázku: dixonlandscapematerials.com